Apollo Didyma Didim

Didim Apollo Tapınağı Didyma Antik çağlarda Hristiyanlık öncesi dönemde falcılık, büyücülük ve kehanet merkezi kabul edilen Apollo Tapınağı Didyma antik kentinden kalan kalıntıların en büyüğüdür.

Apollo tapınağından neredeyse tüm şehiriçi minibüsleri geçer. Fakat siz erken bir sabah kalkıp yürüyebilirsiniz de.

Tapınak ve Didyma antik kenti hakkında bilgilendirici materyalin de satıldığı Bilet gişesinden içeri girdiğinizde merdivenlerin bitimine yakın Defne ağacına rastlarsınız. Apollonun koştururken ağaca dönüştüğü Defne midir ?

Merdivenleri inince sağ tarafınızda medusa kafası var mermere oyulmuş. Medusa, Yunan mitolojisinde gözlerine bakanı taşa çevirdiğine inanılan yılan saçlı, keskin dişli, dişi canavar. Gorgon kardeşlerden tek ölümlü olanıdır.

yine aynı seviyede öküz başları ve aslan heykelleri yine o döneme ait heykeller görülebilir. daha ileri yürüyünce sizi tapınağın mermer merdivenleri karşılıyor. merdivenleri çıkmadan önce çevrenize baktığınızda kutsal suyun bulunduğu kuyu burada..

Apollo Tapınağının çevresinde bir tur

Milet Didim arasında putperestlik zamanlarında kutsal yol yürüyüşü yapanların son durağı burası, Didyma antik kentindeki Apollo Tapınağı. Elbette hristiyanlık putperestliği ve tapınmalarını kabul etmemeiş, Bir müddet tapınağın girişinde kalan yerler kilise olarak kullanılmış, hatta tahıl ambarı olarak kullanılan yerlerde çıkan yangının ateşinden bir kısım mermer kirece dönüşmüş ve yağmur sularıyla erimiş gitmiş.

Büyük mermer blokların ince bir mimariyle işlenip adeta hafifletildiği bu devasa yapı dışından bakınca adeta bir sütun ormanı.

Apollo Tapınağının içine girince duvarların beyaz mermer olduğu ve içerde yine bir su kuyusu ve kutsal ateşin yandığı bir sunak görürüz.

Bu beyaz mermer blokların Latmos dağlarındaki mermer ocaklarından teknelerle taşınıp getirildiği söylenir. Latmos dağları denilen yer Bafa Gölünden dikine yükselen Beşparmak dağlarıdır ve Herakliya antik kentinin de bulunduğu yerdir.

Apollo Tapınağının çevresinde son zaman restorasyon ve düzenlemeyle tapınağa zarar verdiğinden yüksek tonajlı araçların girmesi yasaklandı. Otobüsler eskiden beri top sahası olarak anılan yerde parkeder ve turist kafileleri iki dakikalık bir yürüyüşle tapınağa gelirler.

Apollo Tapınağının çevresinde restoranlar, cafeler var. Hediyelik eşya satan küçük mağazaların yanısıra yıllardır halıcılık üzerine uzmanlaşmış mağazalar var.